Geen onderdeel van een categorie

/Geen onderdeel van een categorie

Eenmanszaak? Je krijgt een nieuw btw-identificatienummer

Ben je eigenaar van een eenmanszaak dan ben je momenteel, mits je btw-plichtig bent, in het bezit van een omzetbelastingnummer, in de praktijk vaak uitgedrukt als "btw-nummer". Met ingang van 2020 krijgen alle eenmanszaken - naast hun huidige omzetbelastingnummer - een nieuw "btw-identificatienummer". Dit nieuwe nummer gebruik je voor contacten met leveranciers, klanten en degelijke. [...]

By |2019-11-14T15:49:22+00:00oktober 31st, 2019|Geen onderdeel van een categorie|0 Comments

Coming soon..!

Afgelopen zaterdag (gisteren) zijn we afgereisd naar Enschede om samen met een van onze partners, MochaDocs, een podcast op te nemen. Wij vertellen je hoe te starten met digitaal werken; straight from scratch. Binnenkort is hij te luisteren én te bekijken. We’ll keep you posted! Thanks Rob, Bram, Joshua en Huib!    

By |2019-10-13T16:38:47+00:00oktober 13th, 2019|Geen onderdeel van een categorie|0 Comments

De Kleine OndernemersRegeling (KOR) gaat veranderen – ben er op tijd bij!

Ben je eigenaar of vennoot van een eenmanszaak of een vof en hoef je over een kalenderjaar in totaal minder dan € 1.883 aan BTW te betalen? Dan kun je momenteel gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Als je jaarlijks in totaal minder dan € 1.345 hoeft te betalen, kun je zelfs van bepaalde administratieve [...]

By |2019-10-11T21:57:05+00:00oktober 2nd, 2019|Geen onderdeel van een categorie|0 Comments

Privé en zakelijk – hoe houd je het gescheiden?!

Het eigen vermogen van een ondernemer bestaat gedeeltelijk uit een zakelijk en gedeeltelijk uit een privévermogen. Wij leggen je uit hoe het nu precies zit. Het verschil tussen deze twee valt op te maken uit de boekhouding van de onderneming. Het zakelijk vermogen wordt berekend aan de hand van het resultaat van de onderneming. Privévermogen [...]

By |2019-10-11T21:59:53+00:00oktober 31st, 2018|Geen onderdeel van een categorie|0 Comments

Tip: Eisen waaraan een factuur moet voldoen

We krijgen regelmatig de vraag wat er nu eigenlijk op een factuur moet staan om aan de eisen van de Belastingdienst te voldoen. Ook zien wij vaak facturen voorbij komen die niet met deze voorwaarden overeenstemmen. Vandaag daarom de basisgegevens die áltijd op uw factuur vermeld moeten worden op een rijtje! Naast alle uitzonderingen die [...]

By |2019-10-11T22:01:06+00:00november 29th, 2017|Geen onderdeel van een categorie|0 Comments

Een nieuw btw tarief; van 6 naar 9 procent per 2019

Factureert u diensten of producten tegen het lage btw tarief aan uw klanten? Dan zullen er administratief een aantal zaken voor u gaan veranderen per 2019. Rutte III wil in 2019 het lage btw tarief van 6 naar 9 procent verhogen. Dit is het gevolg van het terugbrengen van het aantal belastingschijven (van vier naar [...]

By |2019-10-11T20:58:20+00:00november 17th, 2017|Geen onderdeel van een categorie|0 Comments

Tip: Bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens

Een digitaal of papieren dossier kan veel informatie over een persoon bevatten. Om een correcte en volledige administratie bij te kunnen houden, bent u verplicht om bepaalde persoonsgegevens gedurende een tijd bewaren. Maar u mag die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete [...]

By |2019-10-11T22:02:55+00:00april 12th, 2017|Geen onderdeel van een categorie|0 Comments

Meten is weten, gissen is missen

In 2015 en 2016 hebben onze Office Helden twee van onze klanten ondersteund bij honderden assessments en ontwikkelgesprekken. WATCH-Consultancy en Manployee hebben deze uitgevoerd bij medewerkers van Cedrah, een woonzorgcentrum met diverse locaties in Zeeland en Zuid-Holland. Wij spraken met Wilfred Klaassen, als HRD consultant betrokken bij dit project. “Het doel van dit project is [...]

By |2019-10-11T20:59:12+00:00maart 29th, 2017|Geen onderdeel van een categorie|0 Comments

Tip: Factuur van Stichting Reprorecht ontvangen?

Veel bedrijven ontvangen eens per jaar een factuur van Stichting Reprorecht. Lang niet voor elk bedrijf onterecht, maar let op… Deze factuur betreft een vergoeding, ofwel kopieerheffing, voor het maken van (digitale) kopieën van documenten waarop auteursrecht van toepassing is. Denk daarbij aan boeken, tijdschriften, krantenartikelen, etc. Het maken van dergelijke kopieën dient te worden betaald aan Stichting [...]

By |2019-10-11T22:04:40+00:00januari 6th, 2016|Geen onderdeel van een categorie|0 Comments