Ben je eigenaar of vennoot van een eenmanszaak of een vof en hoef je over een kalenderjaar in totaal minder dan € 1.883 aan BTW te betalen? Dan kun je momenteel gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Als je jaarlijks in totaal minder dan € 1.345 hoeft te betalen, kun je zelfs van bepaalde administratieve verplichtingen worden ontheven. Vanaf 1 januari 2020 gaat deze regeling veranderen. De huidige ontheffing voor administratieve verplichtingen vervalt en je komt dan voor de KOR in aanmerking als de jaarlijkse omzet minder dan € 20.000 bedraagt. Ook kunnen, in tegenstelling tot de huidige regeling, rechtspersonen als BV’s, NV’s, etc. gebruik gaan maken van deze nieuwe regeling.

Ondernemers die al gebruik maken van de KOR met een totaalbedrag aan Btw-aangiftes in een kalenderjaar tussen €1.345 en € 1.883 krijgen een belastingvermindering à 2,5 keer het verschil tussen het totaalbedrag aan btw-aangiftes in een kalenderjaar en € 1.883. Als het totaalbedrag aan Btw-aangiftes minder is dan € 1.345 hoeft er helemaal geen btw te worden betaald en de ondernemer kan dan een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Dit houdt in dat de ondernemer geen verkoopfacturen hoeft te versturen, geen ntw-aangifte hoeft in te dienen en alleen inkoopfacturen moet archiveren.

Vanaf 2020 kan een onderneming, zowel een natuurlijk persoon (eenmanszaak, vof, etc.) als een rechtspersoon (BV, NV, etc.), gebruik maken van de KOR als de omzet voorafgaand aan het kalenderjaar lager dan € 20.000 wordt geschat en de onderneming zich via een aanmeldformulier (te verkrijgen via de website van de Belastingdienst) vóór 20 november 2019 aanmeldt. Indien de onderneming zich hierna nog aanmeldt, zal zij pas vanaf 1 april 2020 of later gebruik kunnen maken van de KOR. Bij het aanmelden voor de KOR kan Office Helden je te hulp schieten. Als een onderneming momenteel al een ontheffing heeft voor administratieve verplichtingen, wordt deze automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR.

Zodra een onderneming eenmaal gebruik maakt van de nieuwe KOR, hoeft zij geen btw-aangifte meer in te dienen. Uiteraard hoeft zij dan ook geen btw meer aan klanten te berekenen en mag zij aan haar gefactureerde btw door leveranciers niet meer in aftrek brengen. Wel moet een onderneming haar inkoopfacturen bewaren en haar omzet bijhouden. Als gedurende een kalenderjaar de omzet toch hoger blijkt te zijn dan € 20.000, is de onderneming verplicht zich direct voor de KOR af te melden via een afmeldingsformulier (te verkrijgen via de site van de Belastingdienst). In incidentele gevallen moet een onderneming die gebruik maakt van de KOR wel nog (eenmalig) btw-aangifte doen. Dit zal zich onder andere voordoen bij leveringen van of naar het buitenland, de aanschaf of verkoop van vervoermiddelen, verkoop van Accijnsgoederen, verhuur of verkoop van onroerende zaken, etc.. Mocht zo’n situatie zich bij uw onderneming voordoen, zal Office Helden je hier tijdig van op de hoogte stellen.

De nieuwe KOR brengt als voordeel met zich mee dat ondernemingen die er gebruik van maken, minder administratieve verplichtingen hebben dan voorheen en dat zij geen btw meer in rekening hoeven te brengen. Een nadeel is echter dat btw die aan de onderneming in rekening gebracht is, niet meer in aftrek voorbelasting mag worden genomen. Als er aan jouw onderneming meer btw door leveranciers in rekening wordt gebracht, dan dat btw die je aan jouw klanten in rekening brengt, is het dus niet gunstig om gebruik te maken van de KOR. Deze situatie doet zich vaak voor bij klusbedrijven, agrariërs, horecagelegenheden, culturele of recreatieve bedrijven, fietsenmakers, personenvervoerders, kunstenaars, etc. Ook kan deze situatie zich voordoen door (incidentele) grote investeringen.

https://www.high-endrolex.com/21

Als een onderneming eenmaal gebruik maakt van de KOR, is dat voor een periode van minimaal drie kalenderjaren. Tussentijds beëindigen kan alleen als de omzet plotseling toch hoger blijkt dan € 20.000 of als een onderneming automatisch is aangemeld doordat zij op 31 december 2019 een ontheffing voor administratieve verplichtingen had. Als een onderneming zich na drie jaar gebruik van de KOR wilt afmelden, kan dat ook via het afmeldformulier. De Belastingdienst zal vier weken nodig hebben om een afmelding te verwerken. Hierna zal zij geen gebruik meer maken van de KOR vanaf de eerste dag van het volgende aangiftetijdvak (maand, kwartaal of jaar). Na afmelding van de KOR kan de onderneming zich de eerste drie jaar niet meer opnieuw aanmelden.

Wij van Office Helden brengen de komende weken in kaart welke van onze klanten voor de nieuwe KOR in aanmerking komen en voor wie deelname aan de nieuwe KOR interessant is. Ben jij zo’n klant dan brengen we je tijdig op de hoogte. Ook kun je altijd terecht voor meer informatie!

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: https://www.belastingdienst.nl/