Een week geleden kwam het kabinet met een aantal drastische maatregelen die grote gevolgen zouden kunnen hebben voor ondernemers. Hoewel er vorige week aangekondigd werd dat de maatregelen tot 6 april 2020 van kracht zouden blijven, waarschuwt de GGD ervoor dat de maatregelen misschien nog maanden langer van kracht zullen blijven. Het kabinet en instanties als GGD en RIVM hopen deze week maar duidelijkheid te krijgen over het effect van de maatregelen. Ondertussen worden er nog altijd financiële maatregelen genomen, versoepeld of aangescherpt.

Eerder werd bekend dat de Werktijdverkorting werd vervangen door een NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer deze regeling aangevraagd kan worden. Zodra dit bekend is, zal Office Helden hiermee aan de slag gaan.

Verder hopen wij jullie ook te kunnen ondersteunen met de nieuwe maatregelen van het kabinet, gemeenten, banken, et cetera. Momenteel worden veel van deze regelingen nog uitgewerkt en kunnen ze nog niet meteen aangevraagd worden, maar ook hierbij zullen wij je tijdig op de hoogte stellen en ermee aan de slag gaan. Echter zullen de meeste regelingen met terugwerkende kracht aangevraagd kunnen worden, waarmee wij hopen dat zowel voor jou als voor ons en de bewuste instantie de druk beperkt blijft.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/