Input aangifte inkomstenbelasting 2022

Door onderstaand formulier in te vullen kan je ons gemakkelijk van de informatie voorzien die wij nodig hebben om je aangifte inkomstenbelasting over 2022 in orde te maken. Na het invullen van dit formulier ontvang je een lijstje met de documenten die je nog dient te scannen/downloaden en die je vervolgens aan ons kan mailen op info@officehelden.nl. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Neem gerust contact op!

  Persoonlijke gegevens

  Voornaam*

  Achternaam*

  Geboortedatum*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  E-mail*

  Telefoonnummer*

  Burgerlijke staat

  Burgerlijke staat in 2022*

  OngehuwdOngehuwd, en samenwonendGehuwd voor de wetGeregistreerd partnerschapVerweduwd na wettig huwelijk

  Is deze burgerlijke staat in 2022 gewijzigd? Zo ja, hoe?*

  Zijn jullie in 2022 fiscaal partner voor de Belastingdienst?
  JaNee

  Dienen wij voor je fiscaal partner ook de aangifte inkomstenbelasting 2022 in orde te maken?
  JaNee

  Laat hier de contactgegevens van je partner achter, zodat wij contact met hem/haar kunnen opnemen over de in te dienen aangifte:

  Voornaam partner

  Achternaam partner

  Geboortedatum partner

  E-mail partner

  Telefoonnummer partner

  Had je in 2022 een of meerdere thuiswonende kinderen van 18 jaar of jonger?*

  Ben je in 2022 of eerder gescheiden na een huwelijk voor de wet?*

  JaNee

  Let op: Aangezien je gescheiden bent, verzoeken wij je het echtscheidingsconvenant te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Ontvang je partneralimentatie?

  JaNee

  Let op: Aangezien je partneralimentatie hebt ontvangen, verzoeken wij je bankafschriften of screenshots van de partneralimentatie-betalingen te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Betaalde je in 2022 alimentatie en/of andere onderhoudsverplichtingen voor een ex partner of kinderen?

  JaNee

  Wij ontvangen graag de naam, geboortedatum en BSN van de ex-partner en/of kinderen die deze alimentatie en/of onderhoudsverplichtingen van je hebben ontvangen:

  Let op: Indien je in 2022 alimentatie en/of andere onderhoudsverplichtingen voor een ex partner of kinderen betaalde, verzoeken wij je bankafschriften of screenshots van deze betalingen te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Algemeen inkomstenbelasting

  Heb je een aangiftebrief van de Belastingdienst ontvangen voor de aangifte inkomstenbelasting 2022?*

  JaNeeNiet gevonden

  Let op: Indien je een Aangiftebrief van de Belastingdienst hebt ontvangen voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 verzoeken wij je deze te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je een Voorlopige aanslag van de Belastingdienst ontvangen voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 en/of de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2022?*

  JaNeeNiet gevonden

  Let op: Indien je een Voorlopige aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 en/of de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2022 verzoeken wij je deze te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Bankrekeningen en beleggingen

  Had je één of meerdere privé betaal- en/of spaarrekeningen in 2022?* (Let op: Binnen én buiten Nederland)

  JaNee

  Toelichting bankrekeningen

  Let op: Indien je in 2022 één of meerdere privé betaal- en/of spaarrekeningen had, verzoeken wij je Financiële jaaroverzichten van alle bank- en spaarrekeningen voor 2022 van jou en indien van toepassing je kinderen te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Had je één of meerdere gezamenlijke privé betaal- en/of spaarrekeningen in 2022?* (Let op: Binnen én buiten Nederland)

  JaNee

  Toelichting gezamenlijke bankrekeningen

  Let op: Indien je in 2022 één of meerdere gezamenlijke privé betaal- en/of spaarrekeningen had, verzoeken wij je Financiële jaaroverzichten van alle gezamenlijke bank- en spaarrekeningen voor 2022 te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Had je beleggingen, aandelen, crypto's, obligaties, etc. in 2022?* (Let op: Binnen én buiten Nederland)

  JaNee

  Toelichting beleggingen

  Let op: Indien je in 2022 beleggingen had, verzoeken wij je de saldoafschriften van alle beleggingsrekeningen per 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Inkomsten

  Had je één of meerdere werkgevers in 2022?*

  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 één of meerdere werkgevers had verzoeken wij je van iedere werkgever een jaaropgave te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Was je eigenaar van één of meerdere bedrijven in 2022?*

  Eigenaar van één of meerdere bedrijvenGeen eigenaar van een eigen bedrijf

  Let op: Indien je in 2022 één of meerdere bedrijven had verzoeken wij je van ieder bedrijf - mits nog niet bij ons bekend - de boekhouding of kolommenbalans van 2022 te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je als zelfstandig ondernemer voldaan aan het urencriterium in 2022?
  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 hebt voldaan aan het urencriterium verzoeken wij je hiervan een overzicht te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je als zelfstandig ondernemer en/of heeft je bedrijf in 2022 een of meerdere tegemoetkoming(en) ontvangen van een overheidsinstantie in het kader van het coronavirus? Denk hierbij bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - aan NOW, TOZO, TOGS, TVL, TONK, et cetera.
  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 een of meerdere tegemoetkoming(en) ontving in het kader van het coronavirus verzoeken wij je hiervan een overzicht en bijbehorende communicatie vanuit de uitvoerende instantie te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je als zelfstandig ondernemer en/of heeft je bedrijf een arbeidsongeschiktheidsverzekering lopen of lopend gehad in 2022?
  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 een arbeidsongeschiktheidsverzekering had lopen, verzoeken wij je hiervan de jaaropgave over 2022 van deze verzekering te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Is er sprake van algemeen belang in een lichaam in 2022? (D.w.z.: Bezit je 5% of meer aandelen in een lichaam? Dit, aangezien je daarover belasting betaalt in box 2)*

  JaNee

  Ontving je een uitkering vanuit het UWV in 2022?*

  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 een uitkering ontving vanuit het UWV verzoeken wij je hiervan een jaaropgave of totaaloverzicht te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Ontving je een of meerdere toeslagen van de Belastingdienst in 2022?*

  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 toeslagen ontving van de Belastingdienst verzoeken wij je hiervan de correspondentie vanuit de Belastingdienst en betalingsbewijzen te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Had je buiten bovengenoemde werkgever(s), onderneming(en) en/of ontvangsten nog andere inkomsten in 2022?*

  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 nog andere inkomsten had dan bovengenoemde verzoeken wij je hiervan documenten en/of screenshots van de betalingen te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Wonen

  Had je een eigen koopwoning in 2022?*

  JaNee

  Let op: Indien je een eigen koopwoning had in 2022 of deze in 2022 hebt gekocht, verzoeken wij je de WOZ beschikking per 2021 of de aanslag OZB 2022 en het hypotheekoverzicht 2022 te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je die koopwoning in 2022 gekocht?*

  JaNee

  Let op: Indien je de woning in 2022 hebt gekocht, verzoeken wij je een specificatie of afschriften van de bijdrage premiekoopwoning, en de notarisafrekening te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Aftrekposten

  Volgde je een voorgeschreven dieet in 2022?*

  JaNee

  Let op: Indien je een voorgeschreven dieet volgde in 2022, verzoeken wij je de dieetverklaring van de arts of diëtist te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Had je specifieke zorgkosten in 2022?*

  JaNee

  Let op: Indien je specifieke zorgkosten had in 2022, verzoeken wij je de betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften, en specificatie van declaraties van de zorgverzekering te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je studiekosten of andere scholingsuitgaven gehad in 2022 waarvoor geen studiefinanciering is ontvangen?*

  JaNee

  Let op: Indien je studiekosten of andere scholingsuitgaven had in 2022 waarvoor geen studiefinanciering is ontvangen, kunnen wij die helaas niet meer via de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen. Wel kunnen wij desgewenst informatie over het daarvoor in de plaats gekomen STAP Budget toesturen.

  Overige

  Heb je giften/schenkingen/erfenissen ontvangen in 2022?*

  JaNee

  Let op: Indien je giften/schenkingen/erfenissen ontvangen hebt in 2022 verzoeken wij je de betalingsbewijzen, nota's en/of bankafschriften, en eventuele schenkingsovereenkomsten te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Reisde je in 2022 met het openbaar vervoer tussen thuis en werk?*

  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 met het openbaar vervoer tussen thuis en werk reisde, verzoeken wij je de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Steunde je in 2022 een goed doel met een of meerdere donaties?*

  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 een goed doel met een of meerdere donaties steunde, verzoeken wij je de betalingsbewijzen te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Had je leningen en/of schulden bij anderen in 2022*

  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 leningen en/of schulden had, verzoeken wij je de bijbehorende documenten waarop de lening(en), betalingsafspraken, bedragen, betalingen, etc. te zien zijn te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je leningen aan anderen verstrekt in 2022?*

  JaNee

  Let op: Indien je in 2022 leningen en/of schulden had, verzoeken wij je de bijbehorende documenten waarop de lening(en), betalingsafspraken, bedragen, betalingen, etc. te zien zijn te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je een lijfrente?*

  JaNee

  Let op: Indien je een lijfrente hebt, verzoeken wij je de lijfrentepolis, het clausuleblad, betalingsbewijzen en een verklaring pensioenaangroei (factor A) te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Bouw je pensioen op?*

  JaNee

  Let op: Indien je een pensioen opbouwt, verzoeken wij je de premienota's en de betalingsbewijzen te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je een vrijwillige ANW of WAO verzekering?*

  JaNee

  Let op: Indien je een vrijwillige ANW of WAO verzekering hebt, verzoeken wij je de polis van de verzekering en de betalingsbewijzen te mailen aan info@officehelden.nl. Na het invullen en insturen van deze lijst ontvang je een lijstje met de nog toe te sturen documenten.

  Heb je nog vragen, opmerkingen of aanvullingen waarmee wij rekening dienen te houden?*

  JaNee

  Tot slot...