De periode waarover de TOGS kon worden aangevraagd is al voorbij en de nieuwe Tegemoetkoming voor Vaste Lasten voor MKB’ers (TVL) komt eraan, maar voor enkele ondernemers is het sinds 16 juni 2020 alsnog mogelijk gemaakt om met terugwerkende kracht een beroep te doen op de TOGS. Wel moet de aanvraag vóór 26 juni 2020 worden ingediend.

Veel sectoren zijn direct getroffen door de Coronacrisis, bijvoorbeeld omdat hun zaak moest sluiten. Zo konden o.a. horecagelegenheden en contactberoepen een eenmalige uitkering ontvangen à € 4.000. Later konden ook vele indirect-getroffen sectoren zich op de TOGS beroepen, zoals toeleveranciers van getroffen sectoren en getroffen nevenactiviteiten van een onderneming.

Bepalend voor of ondernemingen wel of niet voor de TOGS in aanmerking kwamen, waren de SBI-codes in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Uiteraard is de lijst met de in aanmerking komende SBI-codes diverse keren sterk uitgebreid. Nadat ongeveer 8.000 ondernemers een bezwaar hadden aangetekend, omdat hun SBI-code na deze uitbereidingen nog niet op de lijst stond, heeft staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat besloten een laatste uitbereiding te doen, waarmee de lijst nu definitief is vastgesteld en er dus ook een definitieve grens getrokken is.

Met deze laatste uitbereiding kunnen o.a. audiciens, warme bakkers, supermarkten op campings, stations of bij universiteiten, tandtechnici, standbouwers, veerdiensten en wijkcentra alsnog een aanvraag indienen. Hierbij is wel enige haast geboden, omdat de regeling sluit op 26 juni 2020.

Ondernemers die door deze laatste uitbereiding een beroep kunnen doen op de TOGS, kunnen zich hiermee ook beroepen op de TVL. Dit is de tegemoetkoming voor vaste lasten uit het tweede steunpakket. Deze bedraagt maximaal € 50.000. De precieze berekening van de tegemoetkoming wordt momenteel nog uitgewerkt. Het kabinet streeft ernaar om de uitwerking eind juni gereed te hebben. Voor de aanvraag van de TVL heb je eHerkenning niveau 1 nodig. Office Helden kan uiteraard assisteren bij jouw aanvraag van TOGS, TVL of eHerkenning.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl en www.ondernemersplein.kvk.nl.