Na de versoepeling op het aanvragen van uitstel voor betaling, heeft staatsecretaris Vijlbrief van Financiën een nieuw steunpakket voor ondernemers aangekondigd. Dit betreft zes nieuwe regelingen, bedoeld om te voorkomen dat getroffen ondernemers naast een groot deel van hun omzet ook enkele mogelijkheden verliezen om zich te beroepen op fiscale regelingen in het voordeel van deze ondernemers. Deze regelingen zijn momenteel in uitwerking en het kabinet hoopt erop dat deze zo snel mogelijk in kunnen gaan.

 

Verlaging gebruikelijk loon ondernemer met aanmerkelijk belang in bedrijf

Als je werkt in een BV of NV waarin je zelf aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de geplaatste aandelen) hebt, moet je loonheffing betalen over het loon dat passend is voor jouw functie. Dit wordt o.a. bepaald door het loon wat iemand zou verdienen die geen aanmerkelijk belang in die BV of NV heeft. In de coronacrisis laten directeur- grootaandeelhouders (DGA’s) hun loon liever in de onderneming in plaats van dat ze het aan zichzelf uitbetalen. Daarom wordt het mogelijk om bij het bepalen van het ,,gebruikelijke loon” uit te gaan van een lager bedrag dan normaal in verhouding tot de omzetdaling van de onderneming.

 

Versoepeling urencriterium

Ondernemers die jaarlijks meer dan 1.225 uur besteden aan hun onderneming, voldoen aan het urencriterium en komen daardoor in aanmerking voor enkele aftrekposten van hun fiscale winst, waaronder de zelfstandigenaftrek. Omdat sommige ondernemers hier in 2020 niet aan kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat hun bedrijf in de coronacrisis dicht moest, zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat deze ondernemers tussen maart en mei 2020 minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed, ongeacht de tijd die ze daadwerkelijk in deze periode aan hun onderneming besteed hebben.

 

Verhoging werkkostenregeling

Met de werkkostenregeling kan de werkgever belastingvrij een waardering aan werknemers geven, waaronder relatiegeschenken (kerstpakketten, vrijkaartjes, e.d.). Voor deze onbelaste waardering geldt een maximum à 1,7% van de totale loonsom. Dit maximum wordt eenmalig verhoogd naar 3% van de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Zo kunnen werkgevers hun werknemers makkelijker tegemoet komen omdat ze bijvoorbeeld thuis gewerkt hebben.

 

Fiscale coronareserve

VPB-belastingplichtigen mogen in hun aangifte VPB over 2019 het te verwachten verlies over 2020 alvast in aftrek nemen. Hierbij ontstaat er op de fiscale balans over 2019 een speciale reserve, de coronareserve. De toevoeging hieraan mag niet hoger zijn dan de winst voor deze aftrek over 2019.

 

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt het voor DGA’s moeilijker om fiscaal voordeel te halen uit het niet aflossen van schulden aan hun eigen vennootschap. Deze Wet wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

 

Versoepeling hypotheekaflossing

Banken willen ondernemers graag tegemoet komen door aflossingen en rentes te pauzeren. Vanuit fiscale regels wordt de mogelijkheid tot zo’n pauzering beperkt. De Belastingdienst zal deze regels versoepelen waardoor het voor hypotheekhouders makkelijker wordt om aflossingen verder uit te stellen.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.rijksoverheid.nl, www.accountancyvanmorgen.nl en www.deondernemer.nl.