Maandagochtend 6 april 2020 is om 9:00 uur bij het UWV het loket geopend voor aanvragen van de NOW. De aanvragen kwamen direct in grote hoeveelheden binnen waardoor nieuwe aanvragers nu al rekening moeten houden met een digitale wachtrij. Voor het indienen van een aanvraag heb je geen accountantsverklaring nodig. Mogelijk heb je deze wel nodig bij definitief vaststellen van de NOW na afloop van de Coronacrisis. Hierover geeft het kabinet nadere uitleg op een later moment.

Verder is de NOW afgelopen week nog op enkele punten aangepast. Zo kunnen werkgevers verzoeken indienen voor personeel om bedrijfseconomische redenen te ontslaan, maar moet hierbij aannemelijk worden gemaakt dat het ontslag ook door een beroep op de NOW niet voorkomen kan worden en waarom niet. Uiteraard wordt er na een ontslag of het niet doorbetalen van loon de tegemoetkoming verlaagd. Bij ontslag is de verlaging 50% hoger dan wanneer alleen het loon niet wordt doorbetaald.

Daarnaast is de termijn waarop het UWV na afloop van de crisis een definitieve eindafrekening moet vaststellen, met 30 weken verlengd. Dit betekent dat de eindafrekening na afloop van de periode waarover tegemoetkoming is ontvangen wel eens een jaar op zich kan laten wachten.

Ten slotte gaat het UWV ondernemers met een buitenlands rekeningnummer de mogelijkheid bieden om binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer door te geven. Aanvragen met buitenlandse rekeningnummers worden helaas niet in behandeling genomen.

Aangezien je na de crisis best wel eens lang op een definitieve afrekening zou moeten kunnen wachten, ontslag binnen deze periode ook wel eens grote gevolgen kan hebben en het loket regelmatig overbelast raakt, adviseren wij je om een aanvraag altijd goed voor te bereiden. Als een tegemoetkoming onterecht wordt toegekend, wordt dit door het UWV niet van de ene op andere dag opgemerkt. Dat kan tot gevolg hebben dat je een of meerdere jaren later voor onaangename verrassingen komt te staan en wellicht moet terugbetalen. Daarom is het raadzaam een aanvraag uitsluitend in te dienen als jouw onderneming daadwerkelijk een zeer pessimistisch vooruitzicht heeft. Uiteraard kan Office Helden je helpen met het vaststellen van je gegevens en het indienen van de aanvraag. Neem hiervoor contact op!

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl, www.kvk.nl, www.belastingdienst.nl, www.deondernemer.nl en www.uwv.nl.