Na de overheid en de banken komen ook de pensioenuitvoerders ondernemers in acute problemen tegemoet. De Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben gezamenlijk afgesproken om deze ondernemers de mogelijkheid te bieden tot uitstel voor betaling van pensioenpremies.

De concrete maatregelen verschillen per pensioenfonds, omdat de problematiek per sector (en dus evenals per pensioenfonds) ook sterk verschilt. Vandaar dat werkgevers in acute nood geadviseerd wordt om contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar of pensioeninstelling om tot een oplossing voor hun betalingsproblemen te kunnen komen. Zij zullen je oplossingen kunnen bieden door:

  • een betalingsregeling te treffen
  • betalingstermijnen te verruimen of
  • een minder strikt invorderingsbeleid te voeren (uitstel van inschakelen incassobureaus en opleggen van boetes).

Bij het zoeken naar de juiste oplossing met jouw pensioenuitvoerder kan Office Helden altijd te hulp schieten. Door pensioenfondsen voor diverse sectoren zijn er al enkele concrete maatregelen aangekondigd:

  • Het pensioenfonds Horeca & Catering int deze maand geen premie bij werkgevers. De incasso’s voor de premie van maart is uitgesteld tot 30 april.
  • INretail verlengd de betalingstermijn met 60 dagen.
  • Het pensioenfonds voor de reisbranche verlengt de betalingstermijn met 31 dagen.
  • Pensioenfonds Detailhandel heeft een eigen Corona-loket geopend. Hier kan o.a. uitstel van betaling worden aangevraagd.

Wellicht zullen er ook nog andere pensioenfondsen concrete maatregelen aankondigen. Vooralsnog gaat het uitsluitend over uitstel van de premiebetaling e.d.. Ondertussen gaat de opbouw van pensioenrechten van werknemers gewoon door.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.nu.nl en www.salariszaken.nl.