Eerder werd bekend dat ondernemers een beroep konden doen op de regeling werktijdverkorting. Echter heeft het kabinet dinsdagavond 17 maart 2020 besloten om deze regeling stop te zetten en de Regeling Tegemoetkoming Loonkosten in te stellen. Middels deze nieuwe regeling komt het kabinet werkgevers financieel tegemoet en is de regering meer toegesneden op de ingrijpende gevolgen van het Coronavirus. Momenteel is nog niet duidelijk vanaf wanneer de nieuwe regeling kan worden aangevraagd, maar dit heeft geen gevolgen voor werkgevers, want een aanvraag kan met terugwerkende kracht ingediend worden.

Voor ondernemers die inmiddels een toekenning voor de werktijdverkorting ontvangen hebben, heeft dit vooralsnog geen gevolgen, want hun vergunning blijft van kracht. Voor ondernemers waarvoor wel een aanvraag ingediend was, maar die nog geen toekenning ontvangen hadden, wordt de aanvraag beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe regeling. Werktijdverkorting volgens de regeling die tot gisteren van kracht was aanvragen is momenteel niet meer mogelijk.

De tegemoetkomingsregeling is een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en houdt in dat ondernemers die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten, bij het UWV voor een periode van drie maanden (met mogelijk verlenging met nadere voorwaarden) een substantiële tegemoetkoming aan kunnen vragen, waarmee ze werknemers met een vast en flexibel contract gewoon door kunnen betalen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom (afhankelijk van het omzetverlies). Werkgevers ontvangen eerst een voorschot à 80% van de verwachtte tegemoetkoming en later zal de definitieve berekening van de tegemoetkoming plaatsvinden op basis van de achteraf vastgestelde omzet, waarna de ondernemer het restant zal ontvangen of terug moet betalen.

Naast het omzetverlies à minimaal 20% zijn er nog enkele voorwaarden om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. Zo mag de werkgever gedurende drie maanden geen werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan en moet de desbetreffende omzetdaling zijn ontstaan na 1 maart 2020. De aanvraag moet ondersteund worden door een accountantsverklaring. Ook zal de overheid streng controleren of de tegemoetkoming daadwerkelijk dient als overbrugging van deze moeilijke periode.

Wij zorgen dat onze klanten die hier gebruik van willen maken administratief ondersteund worden bij deze procedure. Kan jij ook ondersteuning gebruiken? Neem gerust contact op en we kijken wat we voor je kunnen betekenen!

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/