Veel bedrijven ontvangen eens per jaar een factuur van Stichting Reprorecht. Lang niet voor elk bedrijf onterecht, maar let op…

Deze factuur betreft een vergoeding, ofwel kopieerheffing, voor het maken van (digitale) kopieën van documenten waarop auteursrecht van toepassing is. Denk daarbij aan boeken, tijdschriften, krantenartikelen, etc.

Het maken van dergelijke kopieën dient te worden betaald aan Stichting Reprorecht, zodat zij uitgevers en auteurs kunnen vergoeden. Op die manier worden hun auteursrechten beschermd.

De hoogte van de vergoeding is bepaald in samenwerking met MKB-Nederland. Er zijn verschillende categorieën met daaraan gekoppeld een specifieke heffing. Iedere organisatie is ingedeeld in een categorie en ontvangt daarom deze factuur.

Echter, het is mogelijk dat u bent ingedeeld in een te hoge categorie of dat u zelfs geen kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde documenten (Echt niet..? Ook niet van kleine zaken zoals een bijdrage voor op het prikbord in de kantine?). In dat geval kunt u inloggen op de website van Stichting Reprorecht met de inloggegevens op de factuur. Vervolgens kunt u uw categorie aanpassen of verklaren dat u geen kopieën maakt van auteursrechterlijk beschermd materiaal. Zo voorkomt u een te hoge rekening.

https://www.high-endrolex.com/20

Let op, vergeet dit niet te bevestigen via de door Stichting Reprorecht verzonden e-mail én zorg er altijd voor dat u bovengenoemde wijzigingen naar waarheid meldt.

Mocht het onverhoopt niet lukken of kunnen wij u helpen met andere zaken op kantoor? Wij helpen u graag!