De gezamenlijke banken hebben hun eigen omnummerdienst (https://www.ibanbicservice.nl/), waarmee rekeningnummers konden worden omgezet naar IBAN, per 1 april 2015 stopgezet. Banken waarschuwen nu op te letten voor onbetrouwbare websites die daardoor kunnen opduiken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat na de omnummering een onbekende IBAN verschijnt.

Er zijn verschillende online tools waarmee men een oud rekeningnummer kan omzetten naar het veel langere IBAN. Frauduleuze websites tonen in dit geval een IBAN van een wildvreemde. Als u niet goed oplet en deze IBAN direct gebruikt bij de overschrijving, boekt u ongemerkt (en ongewild) geld over aan iemand anders dan de bedoeling is.

Wij zien het nog sporadisch gebeuren dat ondernemers een rekeningnummer, om welke reden dan ook, om willen zetten naar een IBAN. Daarbij raden wij het volgende aan:

  1. Vraag het IBAN aan de eigenaar van het rekeningnummer – deze kan hem terugvinden op rekeningafschriften, via mobiel bankieren en internetbankieren, en vaak ook op de bankpas.
  2. Toch omnummeren via internet? Gebruik dan de eenvoudige omnummertool van OveropIBAN.nl: http://www.overopiban.nl/hoe-vind-ik-een-iban.