Zelfstandige ondernemers (waaronder ZZP-ers) kunnen gebruik gaan maken van een tijdelijke voorziening van drie maanden in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal of een lening om liquiditeitsproblemen op te lossen. Deze regeling zal op korte termijn worden ingevoerd en is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), echter met versoepelde voorwaarden. Zo hoeft er geen toets op levensvatbaarheid te worden toegepast, duurt de verwerking 4 in plaats van 13 weken en is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

De inkomensondersteuning bedraagt maximaal € 1.500 per maand en is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie. Een lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157. In tegenstelling tot de inkomensondersteuning moet een lening voor bedrijfskapitaal wel worden terugbetaald, maar geldt er een mogelijkheid tot uitstel van aflosverplichting en wordt er een lager rentepercentage berekend.

Aan deze tijdelijke ondersteuning zijn enkele voorwaarden verbonden. De ondernemer moet tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd oud zijn. Daarnaast moet de ondernemer een Nederlandse nationaliteit hebben en zowel woonplaats als bedrijf moeten in Nederland gevestigd zijn. Tot slot moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn voor de onderneming).

De aanvraag dient te worden gedaan bij de gemeente waar de ondernemer woonachtig is en kan met terugwerkende kracht worden gedaan tot 1 maart 2020 en blijft voorlopig bestaan tot 1 juni 2020.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.kvk.nl en www.ondernemersplein.kvk.nl.