Eerder werd al besloten dat uitstel van betaling door de Belastingdienst meteen zou worden verleend na het indienen van de aanvraag. Dit had voor veel ondernemers gunstige gevolgen, maar leidde ook tot verwarring. Zo werden er soms toch nog naheffing- of navorderingsaanslagen met boetes ontvangen en bleven aangiftes achterwege. Als je na het indienen van een verzoek om uitstel van betaling toch nog naheffing- of navorderingsaanslagen met boetes ontvangt, hoeven deze boetes niet te worden betaald en hoef je er geen bezwaarschrift voor in te dienen, maar worden ze vanzelf teruggedraaid. Wel moet je alle aangiftes op tijd indienen en moet je over een aanslag beschikken om de regeling aan te vragen, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De Belastingdienst zal je dan per post laten weten een verzoek nogmaals te moeten sturen na het ontvangst van de eerstvolgende aanslag.

Waar aanvragen voorheen per post moesten worden opgestuurd, is het vanaf vrijdag 3 april ook mogelijk om speciaal uitstel van betaling online aan te vragen. Dit doe je door via een link op de website van de Belastingdienst met je eigen DigiD in te loggen op portaal. Ook fiscale dienstverleners of personeel van rechtspersonen dienen hun eigen DigiD hiervoor te gebruiken. Vervolgens kun je daar het online formulier ,,Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden” invullen. Nadat je het formulier ingestuurd hebt, krijg je vanzelf drie maanden uitstel van betaling.

Het is nu ook mogelijk om voor langer dan drie maanden uitstel van betaling aan te vragen. Dit kan momenteel nog niet digitaal. Als je als ondernemer een schuld hebt boven € 20.000, is voor deze aanvraag een verklaring van een derde (bijv. een accountant of brancheorganisatie) vereist.

Voorheen was het uitstel van betaling alleen van toepassing bij inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Sinds vrijdag 3 april 2020 zijn daar de volgende Belastingen bijgekomen: Zorgverzekeringswet, kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Voor energiebelasting geldt een aparte regeling. Energieleveranciers kunnen ervoor kiezen om over april t/m juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie of omzetbelasting hierover in rekening te brengen bij klanten die hiervoor normaal een factuur ontvangen. Echter zullen energieleveranciers zich hier pas de komende week/weken op voorbereiden. Hiervoor hoeven consumenten zich niet zelf te melden bij hun energieleverancier.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl, www.kvk.nl, www.belastingdienst.nl, www.deondernemer.nl en www.uwv.nl.06