Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is op 29 april 2020 de Corona-Overbruggingsregeling (COL) in werking gezet. Dit is een overbruggingskrediet van minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000. De looptijd is drie jaar met een rentetarief à € 3%.

De doelgroep van de COL zijn met name startende en innovatieve MKB’ers. Aan de COL zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • het betreft geen zelfstandige ondernemer;
  • het bedrijf is niet actief in Retail, horeca of kleine dienstverlening;
  • bij bedragen boven € 250.000 wordt er 25% cofinanciering van aandeelhouders of andere investeerders verwacht;
  • de COL wordt niet gebruikt om huidige leningen e.d. af te lossen;
  • er moet een liquiditeitsoverzicht worden verstrekt waaruit blijkt dat de problematiek is ontstaan door de coronacrisis;
  • bij bedragen boven € 500.000 worden aparte voorwaarden opgenomen.

De aanvraag mag alleen door de behoevende zelf gedaan worden. Wel mogen investeerders helpen bij de voorbereiding. De aanvraag kan online worden ingediend via een portal. Uiteraard kan Office Helden je eveneens helpen met het voorbereiden van de aanvraag. Neem hiervoor contact op!

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.mkbservicedesk.nl en www.deondernemer.nl.