Eerder werd bekend gemaakt dat de overheid een noodloket zou openen voor ondernemers in de door maatregelen zwaar getroffen sectoren. Dit stond los van het noodloket voor ondernemers wat door de gemeentes zou worden uitgevoerd. Afgelopen vrijdag 27 maart 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) deze regeling geopend. Waar het eerder werd gepresenteerd als noodloket, heet het nu Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ondernemers die zich hierop beroepen, ontvangen een eenmalige tegemoetkoming à € 4.000.

Om voor de TOGS in aanmerking te komen moet de onderneming in Nederland gevestigd zijn, uitgezonderd voor horecagelegenheden buiten een woning gevestigd zijn en onder een van de volgende sectoren vallen: horeca, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling & -organisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs & -evenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals casino’s musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Mogelijk worden hier later nog enkele sectoren door de overheid aan toegevoegd. Of een onderneming onder een van de bovenstaande sectoren valt, is afhankelijk van de SBI-code in het handelsregister van de KvK per 15 maart 2020.

De TOGS wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemers (onderdeel van het Ministerie van EKZ). Hier kan de TOGS ook worden aangevraagd en hier kunnen ondernemers terecht met vragen. Een aanvraag dient te worden voldaan vóór vrijdag 26 juni 2020. Een aanvraag zal zo snel mogelijk worden beoordeeld en uitbetaald. De RVO streeft ernaar om dit binnen twee weken te voldoen. Aanvragen worden met terugwerkende kracht streng gecontroleerd. Een verstrekking kan tot vijf jaar na de uitbetaling herzien worden. Belangrijk is dus dat een aanvraag zorgvuldig ingediend wordt. Office Helden kan je hierbij te hulp schieten, mits wij daarvoor gemachtigd worden. Het machtigingsformulier zullen wij je dan toesturen.

Naast de TOGS verwacht het ministerie van EKZ dat deze week ook de Tozo en de NOW gereed zullen komen voor een aanvraag. Wij zullen je hiervan tijdig op de hoogte stellen.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.nu.nl, www.kvk.nl en www.mkbservicedesk.nl.