Hoewel NOW (2.0) en “NL leert door” in werking treden was er voor veel flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis veel inkomsten zijn verloren nog geen vangnet. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor, op verzoek van de Tweede Kamer, een nieuwe regeling aangekondigd: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Vanaf maandag 22 juni 2020 kunnen de gedupeerde flexwerkers hier een aanvraag voor indienen bij het UWV.

De regeling is bedoeld voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op een andere uitkering, waaronder Bijstandsuitkering, Bbz, Tozo, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW of een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie. Als je over april 2020 één of meer van deze uitkeringen ontving, kom je niet in aanmerking voor de TOFA. Verder heeft het UWV nog enkele andere voorwaarden bekend gemaakt:

  • U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en je had nog niet de AOW-leeftijd bereikt
  • Uw sv-loon* over februari 2020 was minimaal € 400
  • Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1
  • Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550
  • Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020
  • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de TOFA nodig voor bekostiging van levensonderhoud

*Sv-loon betreft alle inkomsten waarover u belasting en sociale verzekeringspremies betaald. Inkomsten als studiefinanciering vallen hier niet onder.

De tegemoetkoming betreft een uitkering à € 550 per maand en kan worden aangevraagd over de maanden maart t/m mei 2020. De hoogte van het bedrag is dus niet afhankelijk van exacte verdiensten en/of verliezen, maar staat vast. Waarschijnlijk zullen (afhankelijk van hun verlies) ook de meeste studenten in aanmerking komen voor de TOFA.

Een aanvraag kan vanaf 22 juni 2020 tot 12 juli 2020 via een online formulier worden aangevraagd bij het UWV. Hierbij hoeft u niet zelf uw sv-loon door te geven, maar stelt het UWV dat vast op basis van de bekende gegevens bij de Belastingdienst. Op de tegemoetkoming wordt loonheffing ingehouden en de loonheffingskorting toegepast, tenzij u eerder bij het UWV hebt aangegeven geen loonheffingskorting toe te willen passen. Als u in de periode waarover u de TOFA ontvangt volledig werkloos bent, bouwt u helaas geen WW-recht op.

Met de TOFA hoopt de Rijksoverheid een hoop gedupeerde flexwerkers op te hebben gevangen, maar tegelijk wordt er, evenals de andere regelingen uit het tweede steunpakket, aangeven dat niet iedereen hiermee geholpen is, omdat het vanwege de langdurigheid van de lockdown praktisch onmogelijk is om iedereen goed op te vangen in de coronacrisis. Daarom blijft de Rijksoverheid waakzaam voor te hoge verwachtingen.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.rijksoverheid.nl, www.nos.nl en www.uwv.nl.