Ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis hun vaste lasten over de maanden juni, juli, augustus en september 2020 niet meer kunnen betalen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020, mits ze aan de voorwaarden voldoen, een Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen. Waar in het eerste steunpakket een beroep kon worden gedaan op de TOGS kunnen vele van deze gedupeerde ondernemers zich nu beroepen op de TVL.

Om voor de TVL in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden voor ondernemers:

 • De onderneming voldoet aan de MKB-definitie (<250 werknemers, <€ 50 miljoen omzet en <€ 43 miljoen totaalbalans);
 • De onderneming heeft van juni t/m september 2020 een omzetverlies à minimaal 30%;
 • Het aandeel vaste lasten op de omzet (een door de RVO vastgesteld percentage van de normale omzet) van de onderneming bedraagt van juni t/m september 2020 minimaal € 4.000;
 • De onderneming is (niet met terugwerkende kracht) vóór 15 maart 2020 ingeschreven in het handelsregister van KvK en staat geregistreerd onder één van de vastgestelde SBI-codes, waarbij voor bepaalde SBI-codes de volgende nadere eisen gelden:
  • De in aanmerking komende SBI-code betreft een nevenactiviteit: in de aanvraag mogen de omzet en het omzetverlies uitsluitend betrekking hebben op de desbetreffende nevenactiviteit
  • SBI-code 56.10.1 of 56.10.2: de aanvrager moet verklaren minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten en in eigendom te hebben
  • SBI-code 47.74.2: de aanvrager moet verklaren dat de onderneming een thuiszorgwinkel of audicien is
  • SBI-code 10.71, 10.72, 11.05, 14.19, 14.13 en 74.10.2: moeten ook een winkel in hun bedrijf hebben en in de aanvraag mogen de omzet en het omzetverlies uitsluitend betrekking hebben op het winkelgedeelte van de onderneming
  • SBI-code 47.11: alleen gedupeerde supermarkten die afhankelijk en gevestigd zijn op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein komen in aanmerking
  • SBI-code 73.11: de aanvrager moet verklaren dat de activiteiten van de onderneming gericht zijn op het bouwen van stands en dat de voorwaarde voor de TVL daarop van toepassing zijn
  • SBI-code 88.999, 88.102 en 88.993: de aanvrager moet verklaren dat de onderneming een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum heeft en in de aanvraag mogen de omzet en het omzetverlies uitsluitend betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten zaalverhuur en horeca
 • De onderneming is geen overheidsinstelling;
 • De onderneming had sinds 31 december 2019 geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank;
 • De onderneming was op 31 december 2019 of daarna niet failliet;
 • De onderneming heeft na ontvangst van de Tegemoetkoming in totaal niet meer dan € 800.000 aan overheidssteun ontvangen. Voor de visserij- en aquacultuur geldt een maximum à € 120.000 aan overheidssteun en voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum à € 100.000 aan overheidssteun;
 • De onderneming heeft een bij de KvK geregistreerde fysieke vestiging in Nederland;
 • De onderneming heeft minstens één vestiging buiten het privéadres van de ondernemer of de onderneming moet verklaarbaar los staat van de privéwoning (door aparte ingang). Uitgezonderd hierop zijn ondernemingen met een SBI-code 56.10.1, 56.10.1, 56.30, 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2;

Voor het berekenen van de hoogte van de TVL is de volgende formule van toepassing: Normale omzet * Omzetverlies in % * Aandeel vaste lasten in % van de omzet * 50%

Hierbij geldt dat de tegemoetkoming minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 bedraagt. De normale omzet voor bedrijven die vóór 1 april 2019 wordt berekent met de formule: Omzet tweede kwartaal 2019 / 3 + Omzet derde kwartaal 2019. Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn opgericht nemen als normale omzet de omzet van de eerste vier maanden na hun startdatum. Bedrijven die ná 15 november 2019 zijn opgericht, berekenen hun normale omzet met de formule: Omzet tussen startdatum en 15 maart 2020 / aantal maanden dat ze tussen startdatum en 15 maart 2020 in bedrijf waren * 4.

Het omzetverlies wordt berekent met de formule: (Normale omzet – (Omzet tweede kwartaal 2020 / 3 + Omzet derde kwartaal 2020)) / Normale omzet * 100%.

Het aandeel vaste lasten in % van de omzet wordt niet berekend, maar door de RVO vastgesteld op basis van een gemiddelde van het CBS. Om uit te zoeken welk percentage er bij jouw onderneming van toepassing is, heb je een adviestool van de RVO nodig. In deze adviestool voer je je KvK-nummer in en vervolgens geeft de RVO je het percentage. De werkelijke vaste lasten van de onderneming zijn dus niet van belang.

De TVL dient te worden aangevraagd op de website van de RVO. Hier moet je vervolgens inloggen met eHerkenning of DigiD. De TVL kan uitsluitend worden aangevraagd door de eigenaar, vennoot of bestuurder van de onderneming zelf. Hierdoor kan Office Helden de aanvraag helaas niet namens jou indienen, maar gelukkig kunnen wij jou wel helpen met de voorbereidingen, waaronder de berekeningen en het verzamelen van de benodigde gegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet je de volgende gegevens of stukken bij de hand hebben:

 • DigiD of eHerkenning niveau 1
 • KvK-nummer
 • Contactgegevens van de aanvrager: naam, telefoonnummer en emailadres
 • Een IBAN-nummer dat op naam staat van de onderneming en als een onderneming daar niet over beschikt, het IBAN-nummer van de eigenaar waarmee zakelijke transacties voldaan worden
 • Als de onderneming Btw-plichtig is, de Btw-aangiftes in pdf over het tweede en derde kwartaal van 2019 en als je daar niet over beschikt, een uitdraai uit de boekhoudsoftware over het tweede en derde kwartaal van 2019*
 • Als de onderneming niet Btw-plichtig is, een pdf van de jaarrekening over 2019 en als je daar niet over beschikt, een uitdraai uit de boekhoudsoftware over het tweede en derde kwartaal van 2019*

* Voor ondernemingen die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn opgericht, heb je pdf’s nodig van de Btw-aangiftes of als je daar niet over beschikt, uitdraaien uit de boekhoudsoftware nodig over de eerste vier maanden na de start van de onderneming. Als zo’n onderneming niet Btw-plichtig is, heb je een pdf van de jaarrekening over 2019 nodig of als je daar niet over beschikt, uitdraaien uit de boekhoudsoftware over de eerste vier maanden na de start van de onderneming.
* Voor ondernemingen die tussen 16 november 2019 en 29 februari 2020 zijn opgericht, heb je pdf’s nodig van de Btw-aangiftes of als je daar niet over beschikt, uitdraaien uit de boekhoudsoftware nodig vanaf de start van de onderneming t/m 29 februari 2020. Als zo’n onderneming niet Btw-plichtig is, heb je een pdf van de jaarrekening over 2019 en een uitdraai uit de boekhoudsoftware over januari en februari 2020 en als je niet over een pdf van de jaarrekening beschikt, een uitdraai uit de boekhoudsoftware over 2019.
* Voor ondernemingen die tussen 1 en 15 maart 2020 zijn opgericht, moet je verklaren van juni t/m september 2020 minimaal 30% omzetverlies te hebben en minimaal € 4.000 aan vaste lasten te hebben.

De RVO waarschuwt ervoor dat de website regelmatig overbelast zal raken. Een goede voorbereiding voor de aanvraag treffen (zorgen dat de bovenstaande gegevens op orde zijn) is dan ook raadzaam zodat je de aanvraag zo snel mogelijk kan afhandelen. Daarnaast vindt de controle op de aanvragen met terugwerkende kracht plaats in de vijf volgende jaren na uitkering van de definitieve tegemoetkoming.

Als een onderneming naast de TVL ook een NOW over dezelfde maanden wil aanvragen, moet de TVL worden meegerekend als omzet en gaat dat dus ten kosten van de NOW. Wel geeft het ministerie van Economische zaken en Klimaat aan dat ondernemingen er onder de streep op vooruit zullen gaan als ze zich op beide regelingen beroepen.

De RVO laat nadat er een TVL is aangevraagd, binnen acht weken weten of de aanvraag is goedgekeurd. Meestal wordt het bedrag na goedkeuring binnen drie werkdagen overgemaakt. Een aanvraag kan worden ingediend t/m 30 oktober 2020.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl, www.cmweb.nl, www.rijksoverheid.nl en www.rvo.nl.