Als een bedrijf deel uitmaakt van een concern of holdingstructuur, kwam het voorheen uitsluitend in aanmerking voor de NOW als het hele concern als één geheel aan de voorwaarden voldeed, waaronder de omzetdaling van minimaal 20%. Deze voorwaarden is versoepeld, waardoor bedrijven met een omzetverlies boven 20%, maar deel uitmaken van een concern dat daar niet aan voldoet, onder enkele voorwaarden toch de NOW kunnen aanvragen.

De extra voorwaarden voor deze bedrijven zijn:

  • Ze moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen;
  • Er is een akkoord nodig met een vertegenwoordiging van werknemers en bij bedrijven met meer dan 20 werknemers met de vakbond over werkbehoud;
  • Er zullen extra eisen moeten worden getoetst door een accountant.

De hoofdwerking van de NOW wordt voor deze bedrijven niet aangepast.

Wat betreft de NOW zijn er nog altijd veel vragen over de eisen van de accountantsverklaring. De grootste vraag is de hoogte van het bedrag waarboven een accountantsverklaring überhaupt vereist is. Deze grens is voorlopig nog niet bekend. Als je de NOW hebt aangevraagd, is het op dit moment altijd verstandig om er rekening mee te houden dat je bij de definitieve vaststelling een accountantsverklaring zult moeten laten opstellen en dus eigenlijk niet uit te gaan van een grens, omdat de controle op het daadwerkelijk in aanmerking komen van de NOW zeer streng zal gaan worden en deze grens daarmee vermoedelijk niet hoog zal worden.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.debeer.nl, www.salarisnet.nl en www.rijksoverheid.nl.