Op de Tozo en vele andere overheidsmaatregelen reageerden veel ondernemers en vakbonden enthousiast en de aanvragen liepen storm. Toch waren er nog altijd ondernemers die tussen wal en schip raakten. Enkele voorbeelden hiervan zijn zelfstandige grenswerkers en AOW’ers. Voor deze twee groepen heeft het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer geregeld dat ook zij aanspraak kunnen maken op enkele onderdelen van de Tozo.

Eerder hebben we de inhoud en voorwaarden van de Tozo uitgelegd in een van onze vorige artikelen. Deze voorwaarden zijn ook op deze ondernemers van toepassing, met uitzondering voor de vestigingsplaats van de onderneming en de woonplaats en leeftijd van de ondernemer. Aan de inhoud van de Tozo (zowel voor bedrijfskrediet of inkomensondersteuning) is niks veranderd.

Zelfstandigen die de AOW-leeftijd bereikt hebben, kunnen vanaf 8 mei een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. Dit is een lening à maximaal € 10.517 met een looptijd van drie jaar waarop tot januari 2021 niet hoeft te worden afgelost. Voor inkomensondersteuning komen zij helaas niet in aanmerking.

Onder zelfstandige grenswerkers worden mensen verstaan die in Nederland wonen maar een bedrijf hebben in een ander EU-land en mensen die in een ander EU-land wonen, maar een bedrijf in Nederland hebben. Mensen die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen in aanmerking voor een inkomensondersteuning à maximaal € 1.500. De aanvraag kunnen zij van 8 mei 2020 zoals gewoonlijk doen bij de gemeente waarin zij woonachtig zijn. Voor een bedrijfskrediet komen zij helaas niet in aanmerking.

Mensen die in een ander EU-land wonen, maar een bedrijf in Nederland hebben, komen in aanmerking voor een bedrijfskrediet. Voor inkomensondersteuning komen zij helaas niet in aanmerking. De aanvraag dient ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming of de woonplaats van de ondernemer te worden aangevraagd bij gemeente Maastricht. Dit kan vanaf 18 mei 2020.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.rijksoverheid.nl, www.accountancyvanmorgen.nl en www.vng.nl.