De TOGS heeft al diverse keren haar deur verder geopend en nu is de deur ook open: voor zorgondernemers. Hieronder vallen onder meer tandartsen en fysiotherapeuten. Als je wilt weten of jouw onderneming beschikt over een van de vereiste SBI-codes, kun je hier de actuele lijst bekijken en de zoektool gebruiken.

Eerder besloot het kabinet dat de uitkering van de TOGS vrijgesteld is voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast blijven de vaste lasten, waar de uitkering voor bedoeld is, gewoon 100% aftrekbaar van de fiscale winst.

Ten slot zijn er nog enkele voorwaarden om voor de TOGS in aanmerking te komen aangevuld of versoepeld. Zo geldt er voor toeleveranciers dat tenminste 70% van de normale omzet afkomstig is van direct geraakte ondernemingen (zie lijst) of afkomstig is uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt. Ondernemingen die worden aangemerkt als toeleverancier staan in deze lijst aangegeven met een “3“.  Zorgondernemingen (in dezelfde lijst aangegeven met een “4”) moeten bij de aanvraag een verklaring indienen waaruit blijkt dat ze ook na gebruik van andere coronasteunmaatregelen door de overheid en tegemoetkoming van zorginkopers nog altijd een omzetverlies à minimaal € 4.000 lijden en minimaal € 4.000 vaste lasten hebben. Voor ambulante ondernemingen (rijscholen, taxibedrijven, markthandelaren, kermisexploitanten, etc.) geldt dat het privéadres van de eigena(a)r(en) gelijk mag zijn aan het vestigingsadres van de onderneming. Eerder mocht dit alleen bij horecaondernemingen. Daarnaast komen ondernemingen aan huis nu ook in aanmerking als er kan worden verklaard dat de onderneming fysiek is afgescheiden van de woning. Wel moet dit worden aangetoond middels een huur- of koopovereenkomst of foto’s die alles goed in beeld brengen.

 

Door Rik van den Aakster

 

Bron: www.rvo.nl, www.debeer.nl, www.accountancyvanmorgen.nl en www.rijksoverheid.nl.